Trzy spotkania Powiatowych Grup Decydentów

Ostatnie spotkania Powiatowych Grup Decydentów powiatu ostródzkiego, piskiego i kętrzyńskiego w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” odbyły się w zdalnej formie.

Na poszczególnych spotkaniach zostały przedstawione wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego pilotażu modelu kooperacji międzyinstytucjonalnej w poszczególnych gminach projektowych tj. w gminie Korsze, Reszel, Pisz, Miłomłyn i Morąg.

Ponadto podsumowano prace ekspertów w ramach Partnerskich Zespołów Kooperacji z terenu powiatu kętrzyńskiego, piskiego i ostródzkiego.

Odbyła się również dyskusja decydentów na temat przyszłości pracy modelem kooperacji, jego mocnych i słabych stron oraz współpracy międzyinstytucjonalnej w poszczególnych gminach.

(wwim)