HALO MORĄG

UTK: Pasażerowie ocenili kolej

83 proc. ankietowanych lubi kolej, a najważniejszym powodem jej wyboru jest czas podróży i komfort. Najwięcej zastrzeżeń mamy do punktualności i braku wspólnych kanałów sprzedaży biletów przewoźników funkcjonujących na polskim rynku. To tylko niektóre wnioski z drugiej edycji badania satysfakcji pasażerów kolei, z którego zbiorczy raport publikuje Urząd Transportu Kolejowego.

Raport przygotowany na podstawie przeprowadzonej ankiety ma na celu przedstawienie kompleksowego obrazu kolei w oczach jej klientów oraz zmian jakie nastąpiły w tym zakresie od poprzedniego badania z 2019 r. To także źródło informacji dla przewoźników oraz zarządców infrastruktury na temat potrzeb podróżnych, doświadczanych przez nich niedogodności oraz oczekiwanych zmian. W dokumencie zawarto również ocenę bezpieczeństwa epidemicznego oraz wpływ pandemii koronawirusa na ruch pasażerski.

„Zapraszam do lektury udostępnianej dziś Państwu publikacji. Jednocześnie zachęcam przedsiębiorstwa kolejowe do uwzględnienia wyników badania opinii pasażerów podczas planowania inwestycji, podejmowania działań naprawczych czy tworzenia własnych strategii rozwoju” – mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

„Liczę, że raport przygotowany przez Urząd Transportu Kolejowego będzie dla Państwa cennym źródłem wiedzy i przyczyni się do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz ich lepszego dostosowania do oczekiwań podróżnych” – dodaje Prezes UTK.

Badanie satysfakcji pasażerów zostało przeprowadzone w formie interaktywnej ankiety. Wypełniło ją łącznie 1 516 osób. Formularz składał się z pytań otwartych i zamkniętych, które zostały wcześniej skonsultowane z organizacjami społecznymi działającymi na rynku pasażerskich przewozów kolejowych oraz instytucjami publicznymi podejmującymi działania na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Raport dostępny jest w formie elektronicznej na stronie UTK

(UTK)

 

error: Nie kopiuj!!!