AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Utrudnienia w ruchu na drodze nr 527 na tydzień 13-17.03.2023 r.

STRABAG Sp. z o.o. Wykonawca na ww. zadaniach informuje o występowaniu utrudnień w tygodniu 11 tj. 13.03.-17.03.2023r na podstawie zatwierdzeń projektów COR o numerach IG-BD.8022.2.48.2023, IG-BD.8022.2.71.2023, IG-BD.8022.2.70.2023, IG-BD.8022.499.2022 zatwierdzonych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  1. Etap 1 Morąg – Bramka

– km 58+018 – 58+500 – ruch wahadłowy – roboty przygotowawczo – rozbiórkowe, przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;

– km 58+800 – 59+250 – ruch wahadłowy – roboty przygotowawczo – rozbiórkowe, budowa kanalizacji deszczowej;

– km 59+700 – 61+300 – ruchome wahadło – odhumusowanie i roboty teletechniczne, przebudowa przepustów, frezowanie nawierzchni i roboty rozbiórkowe

– km 61+700 – 62+580 – ruchome wahadło – odhumusowanie i roboty teletechniczne, przebudowa przepustów, frezowanie nawierzchni i roboty rozbiórkowe

  1. Etap 3 Florczaki – Łukta

– km 68+280 – 68+700 – ruch wahadłowy – roboty przygotowawczo – rozbiórkowe, odhumusowanie pasa drogowego

– km 69+200 – 69+700 – ruch wahadłowy – roboty przygotowawczo – rozbiórkowe, odhumusowanie pasa drogowego, przebudowa przepustów pod koroną drogi

– km 70+000 – 70+250 – ruch wahadłowy przy wykonywaniu przepustu pod koroną drogi;

– km od 72+300 – 73+800 – ruchome wahadło – odhumusowanie pasa drogowego;

– km od 74+600 – 74+800 – ruch wahadłowy – prace związane z obiektem mostowym nad rzeką Łukta.

Link do mapy z utrudnieniami na tydzień 11:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Ap2XDqnVLXaLGRrcnzMWhphEB5HCNUQ&fbclid=IwAR329Jb-dLP8CaOVepG7WeW9H953kJOZFUor9ouwo5aZ1rQYPXHEu8upAxE&ll=53.85894840681467%2C20.008478000000004&z=12

 (UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!