AktualnościHALO MORĄGKULTURA I SZTUKAWieści z ratusza

W 2022 r. biblioteka zanotowała wzrost odwiedzin i wypożyczeń książek

W 2022 r. w morąskiej bibliotece nastąpił znaczny wzrost odwiedzin i wypożyczeń książek. Jest to efekt dobrze dobranej literatury do potrzeb czytelniczych, wprowadzenia różnych form książek, pozyskania zewnętrznych środków finansowych na zakup nowości wydawniczych i wielu działań promocyjnych zarówno w mediach tradycyjnych jak i w Internecie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu jest samorządową instytucją kultury. Terenem działania obejmuje miasto i gminę Morąg. Sieć biblioteczną tworzą: Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu, cztery wiejskie filie biblioteczne: w Jurkach, w Bogaczewie, w Żabim Rogu, w Słoneczniku oraz Punkt biblioteczny w Królewie. Działalność tego ostatniego ze względów organizacyjnych w 2022 r. zawieszono. Podstawowym zadaniem statutowym MBP jest działalność informacyjna oraz gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, w skład których wchodzą: książki, czasopisma i zbiory specjalne (filmy, muzyka, gry na xboxa i planszowe, przeźrocza, fotosy). Biblioteka służąc społeczeństwu w celu zaspokajania potrzeb czytelniczych oraz upowszechniania i rozwoju kultury w okresie sprawozdawczym tj. w 2022 r. osiągnęła następujące wyniki:

– 6 i 7 top

W 2022 r. w morąskiej bibliotece nastąpił znaczny wzrost odwiedzin i wypożyczeń książek. Jest to efekt dobrze dobranej literatury do potrzeb czytelniczych, wprowadzenia różnych form książek, pozyskania zewnętrznych środków finansowych na zakup nowości wydawniczych i wielu działań promocyjnych zarówno w mediach tradycyjnych jak i w Internecie. Spadek nastąpił natomiast w wypożyczeniach multimediów, szczególnie filmów DVD. Głównym powodem takiego stanu rzeczy było ograniczenie wydatków na zbiory specjalne ze względu na trudną sytuację finansową biblioteki, brak zainteresowania ze strony użytkowników tego typu zbiorami oraz brak nowości multimedialnych na rynku, którymi ewentualnie użytkownicy byliby zainteresowani. Obecnie wiele osób korzysta z platform typu Netfliks, Disney+, gdzie jest ogromny wybór filmów i bajek w zasięgu ręki, bez wychodzenia z domu. Dlatego w najbliższej przyszłości należy rozważyć dalsze gromadzenie zbiorów multimedialnych.

6 i 7 i 14 top

(red./MBP Morąg)

error: Nie kopiuj!!!