AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

W Królewie przebudują wewnętrzną drogę gminną

Gmina Morąg otrzymała pomoc finansową w wysokości 880 337 zł na przebudowę 576 mb drogi wewnętrznej gminnej we wsi Królewo. Informację podał do publicznej wiadomości Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 21 lutego 2023 roku.

Środki przyznano na “Budowę lub modernizację dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku ogłoszonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło 70 wniosków o przyznanie pomocy, na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 128 156 734,44 złotych.

Dostępny limit środków określony dla województwa warmińsko-mazurskiego dla tego typu operacji w ramach tego naboru wynosi 97 802 281,40 złotych.

Prace, które zostaną wykonane w Królewie: roboty ziemne, przyłącza wodociągowe (przebudowa), podbudowa, nawierzchnia bitumiczna, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe, oświetlenie uliczne,  przebudowa słupa energetycznego, roboty telekomunikacyjne.

(wwim/red.)

error: Nie kopiuj!!!