AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

W PUP dostępne formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie dysponuje środkami finansowymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

W ramach tych środków prowadzone są obecnie nabory wniosków o następujące formy wsparcia:
DOTACJE na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla osób z niepełnosprawnością. Dotację mogą otrzymać osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
Więcej informacji: Środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej
Lub pod numerem telefonu: 89 642 95 24
REFUNDACJE kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Z refundacji mogą skorzystać pracodawcy, chcący zatrudnić osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
Więcej informacji: Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (PFRON)
Lub pod numerem telefonu: 89 642 95 24

(PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!