Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery oraz Europejskie Dni Pracodawcy

W dniach 21-27 października 2019 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego odbywać się będą różne wydarzenia w ramach Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery oraz Europejskich Dni Pracodawcy. Zainauguruje je konferencja pt. „WIELOKULTUROWOŚĆ kapitałem przyszłości” w Olsztynie w dniu 18 października.

W tym roku Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie inicjuje XI już edycję Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery, współdziałając z instytucjami zrzeszonymi w partnerstwie pn. PAKT dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego oraz czwartą edycję Europejskich Dni Pracodawcy, współpracując z powiatowymi urzędami pracy naszego województwa. W roku 2019 hasło przewodnie W-M TK oraz EDP brzmi „Wielokulturowość kapitałem przyszłości”.

Skąd kierunek na wielokulturowość? Wyjaśnienie znajdziesz w założeniach programowych wydarzenia

Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery oraz Europejskie Dni Pracodawcy 2019 zostaną zainaugurowane wojewódzką konferencją pn. „Wielokulturowość kapitałem przyszłości”, która odbędzie się 18 października 2019 r. w godzinach 10.00-13.00 w ERANOVA przy ul. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie.

Ramowy program konferencji – obszary tematyczne:

Perspektywa  wielokulturowa  a myślenie stereotypowe.

Różnorodność  kulturowa  w  polskich  szkołach.

Kompetencje międzykulturowe.

Praca i zarządzanie w wielokulturowym zespole.

Konferencji będzie towarzyszyła dyskusja panelowa nt.„Czy jesteśmy otwarci na świat?”.

Więcej informacji: http://doradca.up.gov.pl/index.php?pageid=541

(rowop)