Warmia i Mazury

Warmińsko-Mazurskie 2030 – szanse i wyzwania

Ideą konferencji online była inauguracja procesu monitorowania strategii Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego, uchwalonej przez sejmik województwa 18 lutego 2020 r.

Zgromadziła ona łącznie prawie 200 przedstawicieli jednostek (m.in. JST, szkół i uczelni, instytucji i organizacji) współpracujących z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego przy monitorowaniu strategii rozwoju województwa.

Pierwszy dzień konferencji miał charakter naukowy, a prelegentami byli profesorowie z kilku uniwersytetów. Prof. dr hab. Adam Przybyłowski z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przybliżył temat współczesnych wyzwań rozwojowych, a zmiany w koniunkturze gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego przedstawił prof. dr hab. Rafał Warżała z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z kolei prof. dr hab. Wojciech Dziemianowicz z Uniwersytetu Warszawskiego omówił przyszłość naszego regionu określoną w strategii Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego. Zapoznał również uczestników konferencji z zasadami funkcjonowania systemu monitorowania strategii Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego.

Podczas sesji panelowej profesorowie wraz z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, Gustawem Markiem Brzezinem, dyskutowali o tym, jak gospodarka regionu odczuje skutki pandemii koronawirusa.

W drugim dniu konferencji, który przyjął formę warsztatową, zespół opracowujący System Monitorowania Strategii, pod kierownictwem prof. dr. hab. Wojciech Dziemianowicza zaprezentował szczegóły funkcjonowania narzędzia przygotowanego do gromadzenia danych na potrzeby monitoringu.

PREZENTACJE DO POBRANIA:

– Koniunktura Warmii i Mazur – III kwartał 2020

– Przyszłość województwa warmińsko-mazurskiego

– System Monitorowania Strategii Warmińsko-Mazurskie 2030

– Współczesne wyzwania rozwojowe

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!