HALO MORĄG

Warmińsko-mazurskie. W Mikołajkach archeolodzy odkryli ślady pradziejowego osadnictwa

Ślady pradziejowego i późnośredniowiecznego osadnictwa odkryto podczas prac wykopaliskowych w Mikołajkach – podały w poniedziałek służby ochrony zabytków. Archeolodzy odkryli tam m.in. granitową stelę, która mogła być miejscem związanym z dawnymi wierzeniami.

O wynikach tegorocznych badań archeologicznych w Mikołajkach, które „okazały się dużym zaskoczeniem” poinformował w mediach społecznościowych warmińsko-mazurski wojewódzki konserwator zabytków. Z komunikatu wynika, że podczas prac wykopaliskowych w centrum miasta przy ul. Orzeszowej natrafiono na ślady pradziejowego i późnośredniowiecznego osadnictwa. Prace prowadziło Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, w związku z inwestycją budowlaną.

Jak przekazał prezes tego stowarzyszenia, archeolog Maciej Stromski, w okolicach szczytu jednego z najwyższych wzgórz w okolicy, z którego rozpościera się widok na Jezioro Mikołajskie, odkryto nietypowy obiekt archeologiczny. Była to granitowa stela o wysokości ok. 70 cm, której podstawę stanowiły dwa ociosane nieckowate żarna. Cała konstrukcja była wzmocniona i otoczona różnej wielkości kamieniami. Przy steli odkryto fragmenty pradziejowych naczyń ceramicznych, w tym tzw. naczynia sitowatego.

„Miejsce mogło być związane z dawnymi wierzeniami. Nieopodal obiektu zarejestrowano dwie jamy, w których odkryto liczny materiał zabytkowy w postaci fragmentów naczyń. Jego analiza pozwoliła na przypisanie go chronologicznie do okresu epoki żelaza” – wyjaśnił archeolog.

Dodał, że ceramika odkryta w zasypisku steli i okolicznych jam wskazuje, że były one użytkowane zarówno przez ludność kultury kurhanów zachodniobałtyjskich, jak i kultury bogaczewskiej.

Według relacji archeologa, u podnóża wzniesienia, bliżej brzegu jeziora, odkryto pozostałości późnośredniowiecznej chaty, prawdopodobnie półziemianki. Konstrukcja miała wymiary 3,2 na 3 m. Domostwo, wkopane w gliniane podłoże, posiadało ściany z poprzecznie ułożonych desek, które tworzyły również swojego rodzaju szalunek. Podłogę stanowiło gliniane klepisko, na którym prawdopodobnie znajdowały się poprzecznie ułożone dranice. W centralnej części usytuowane było palenisko.

Podczas eksploracji odkryto liczny materiał zabytkowy z epoki, w postaci ponad 200 ułamków naczyń oraz kości zwierzęcych. Wokół obiektu koncentrowały się tzw. dołki posłupowe, będące pozostałościami po innych konstrukcjach drewnianych. Nieopodal natrafiono na jamę, w której odkryto szczątki dzika lub świni.

W ocenie archeologów, wyniki badań są unikatowe nie tylko dla samych Mikołajek, ale poszerzają stan wiedzy o pradziejach całego regionu. (PAP)

error: Nie kopiuj!!!