Warmia i Mazury

Warsztaty z zakresu uzależnień w środowiskach szkolnych

W Olsztynie odbyło się szkolenie zorganizowane przez samorząd województwa w porozumieniu z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dla kadr pedagogicznych na temat profilaktyki uzależnień w środowiskach szkolnych „Dialog motywujący – skuteczne wsparcie w procesie wychowawczym”.

Szkolenie  zorganizowano w sali szkoleniowej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, w którym wzięło udział 37 pedagogów.

Przeprowadził je Zygmunt  Medowski – trener Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, na co dzień terapeuta uzależnień pracujący w nurcie dialogu motywującego.

Podczas spotkania  uczestnicy dowiedzieli się o podstawowych zasadach udanej współpracy z uczniem. Następnie prowadzący szkolenie  dokonał wprowadzenia i wyjaśnienia – czym jest, a czym nie jest dialog motywujący? Omówił transteoretyczny model zmiany, na czym polega dynamika rozmów o zmianie  oraz przedstawił mechanizm powstrzymywania odruchu naprawiania, który w nurcie dialogu motywującego nie jest uważany za metodę skuteczną.

W drugiej części szkolenia odbyły się warsztaty „Dialog motywujący jako metoda pracy oparta na dowodach. Podstawowe narzędzia w pracy z zastosowaniem dialogu motywującego oraz zastosowanie dialogu motywującego w profilaktyce i wczesnej interwencji”.

Podsumowując szkolenie, Zygmunt Medowski zwrócił uwagę, że w działaniach profilaktycznych niska empatia i styl konfrontujący często reprezentowany w szkole są powiązane z wyższym wskaźnikiem „wypadania” uczniów z realacji pomocowej, częstszych nawrotów oraz słabszą relacją terapeutyczną, a także mniejszymi zmianami zachowań u uczniów.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!