AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

WYBORCO PRZYGOTUJ SIĘ DO WYBORÓW!!!

W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym, zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. PRZYPOMINAMY, ZE:

do dnia 12 października 2023 r.  składanie przez wyborców wniosków o: – wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, – zmianę miejsca głosowania, składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania

do dnia 2 października 2023 r.  zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Bra.ille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

do dnia 6 października 2023 r.  – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL. 89 757 22 31

(UM Morąg)

 

error: Nie kopiuj!!!