AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Wybory Zarządu Osiedla „Kujawska” w Morągu

7 grudnia mieszkańcy Osiedla Kujawska obecni za zebraniu w Urzędzie Miejskim w Morągu wybrali Zarząd Osiedla.

W skład zarządu wchodzą: Kamil Kaczyński – Przewodniczący, Dariusz Gieszczyński – Wiceprzewodniczący, Daniel Woronko – Sekretarz oraz członkowie: Anna Cymerman, Danuta Zdrojkowska.

Osiedle nr 6 „Kujawska”: Kaszubska, ul. Kujawska, ul. Leśna (Nr 1-5, 7), ul. 11 Listopada, ul. Mickiewicza (Nr 13, 14, 17-32A), ul. Ogrodowa, ul. Przemysłowa, ul. Warmińska (Nr 1-13, 17 – do końca), al. Parkowa.

Zadania Osiedli:

1. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania.
2. Organizowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz miejsca zamieszkania,

Powyższe zadania realizowane są poprzez:
1. Podejmowanie uchwał w sprawach Osiedla w ramach przyznanych kompetencji,
2. Współuczestnictwo we współorganizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską Konsultacji społecznej projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Osiedla,
3. Występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Osiedla,
4. Współpracę z radnym z terenu Osiedla w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Osiedla,
5. Udział w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji społecznych przez Kodeks Postępowania Administracyjnego.
6. Współpracę z samorządami mieszkańców innych Osiedli,
7. Ustalanie zadań dla Zarządu Osiedla.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz swojego środowiska.

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!