Warmia i Mazury

XXIII Regionalne Dni Rodziny z oficjalnym hasłem

Poznaliśmy harmonogram oraz główne hasło „Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny”, które w przyszłym roku będą organizowane przez samorząd województwa.

Jednym z głównych elementów wdrażanej przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego „Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2017-2021” są  Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, które odbywają się w całym regionie od 1999 roku.

Co roku inicjatywa koncentruje się wokół innego aspektu życia społecznego, które wzmacniania rodzinę w jej prawidłowym funkcjonowaniu.
W trakcie Dni Rodziny odbywa się wiele imprez o charakterze rodzinnym. Głównym celem tych inicjatyw jest budowanie spójnej polityki prorodzinnej na Warmii i Mazurach. W 2020 roku ze względu na pandemię COVID-19 w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców wszelkie inicjatywy odbywały się z szerokim wykorzystaniem narzędzi internetowych.

Po konsultacjach z Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego postanowiono, by przyszłoroczne XXIII edycja Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny ponownie odbyły się pod hasłem przewodnim „Młodość – miłość – małżeństwo – rodzina”.

Szczegółowy harmonogram na 2021 rok:
– 23 kwietnia 2021 r. – seminarium dla lokalnych koordynatorów XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,
– 14 maja 2021 r. – inauguracja XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,
– 11 czerwca 2021 r. – zakończenie XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,
– 22 października 2021 r. – podsumowanie XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,
– 26 listopada 2021 r. – wybór hasła XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

W ostatnich dniach poznaliśmy również regulaminy poszczególnych wojewódzkich konkursów:

XVII Wojewódzki Konkurs Literacki „Młodość-miłość-małżeństwo-rodzina” – skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (od klasy IV, do młodzieży szkół średnich), a także do studentów, osób dorosłych i starszych (w tym do rodziców, nauczycieli i wychowawców). Prace będą rozpatrywane w następujących kategoriach: wspomnienia i świadectwa, listy, wiersze oraz inne. Prace nie przekraczające 5 stron maszynopisu (1 strona = 1800 znaków ze spacjami) należy przesłać do 30 czerwca 2020 roku

Do pobrania:
– REGULAMIN KONKURSU

XVII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej „Młodość-miłość-małżeństwo-rodzina” – jego ideą jest ukazanie drogi życiowej każdego człowieka od młodości poprzez rodzącą się miłość do tak głębokiej i silnej, która staje się podstawą więzi małżeńskiej zmieniającej się w rodzinę. Skierowany jest do dzieci oddziałów przedszkolnych, dzieci i młodzież szkół podstawowych kl. O-III, IV-VIII, szkół z oddziałów przedszkolnych, dzieci i młodzieży szkół podstawowych (kl. 0-III, oraz IV-VIII), szkół średnich, studentów i dorosłych. Technika wykonania prac plastycznych dowolna (bez prac wykonanych ołówkiem), format prac A3, rysunek wykonany grafiką komputerową format A4. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2020 roku

Do pobrania:
– REGULAMIN KONKURSU

„Ośmiu Wspaniałych” – ideą konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu oraz powoływanie w szkołach Klubów Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu działającego według programu wychowawczego Joanny Fabisiak „Wychowanie przez działanie”. W inicjatywie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież. Dopuszczone są dwie formy zgłoszeń: indywidualne lub grupowe. Konkurs przeprowadzany jest na szczeblu lokalnym oraz ogólnopolskim.

Do pobrania:
– REGULAMIN KONKURSU
– FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
– KALENDARZ
– KARTA UCZESTNICTWA
– PLAKAT

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!