AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

XXVI sesja Rady Miejskiej w Morągu – 28. 05. 2020 r.

XXVI sesja  Rady Miejskiej w Morągu odbędzie się w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjno – szkoleniowej Ratusza Miejskiego w Morągu — Plac Jana Pawła II 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Morągu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Miejskiej w Morągu.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Morąga z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.
 8. Informacja na temat przygotowania jednostek organizacyjnych Gminy Morąg do nowego sezonu turystycznego.
 9. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Morąg za 2020 rok, debata. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Morąga za 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Morąg za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2020 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2021-2033.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2021 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu w 2021 r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębach geodezyjnych Bramka i Żabi Róg w gminie Morąg.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Morąg”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Morąg działki nr 119/2 położonej w obr. Gubity.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 510/51 położonej w obr. Nr 2 m. Morąg.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności działki nr 520/5 położonej w obr. Nr 2 m. Morąg, w wyniku realizacji roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 20. Wnioski i informacje.
 21. Zakończenie obrad.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Morąg, w trosce o Państwa bezpieczeństwo w związku z zagrożeniem epidemicznym oraz stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dot. przeciwdziałania Koronowirusowi SARS-CoV-2 wywołującego ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 proszę o nie przychodzenie w dniu 28. 05. 2021 r. na sesję Rady Miejskiej w Morągu.

Transmisję XXVI sesji Rady Miejskiej w Morągu w dniu 28. 05. 2021 r. będzie można obejrzeć w internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Morągu w zakładce „Transmisja sesji Rady Miejskiej w Morągu”. Dziękuję za zrozumienie – apeluje Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Raćkowski.

Porządek obrad (PDF, 461.8 KiB)

Raport o stanie gminy Morąg za 2020 r. (PDF, 2.5 MiB)

Wotum zaufania. (PDF, 272.8 KiB)

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. (PDF, 954.5 KiB)

Absolutorium dla Burmistrza Morąga za 2020 r. (PDF, 2.7 MiB)

Zmiana WPF (PDF, 4.4 MiB)

Zmiana budżetu na 2021 r. (PDF, 10.4 MiB)

Pomoc finansowa dla Powiatu Ostródzkiego (PDF, 410.1 KiB)

Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. (PDF, 1.5 MiB)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Bramka, Żabi Róg. (PDF, 5.7 MiB)

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – UCHWAŁA. (PDF, 492.5 KiB)

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – PLAN (PDF, 927.9 KiB)

Gospodarka nieruchomościami (PDF, 2.8 MiB)

(red./UM Morąg)

 

error: Nie kopiuj!!!