Warmia i Mazury

Żagle Warmii i Mazur – ostatnie dni na zgłoszenia

Do 22 lipca 2022 roku został wydłużony termin zgłoszeń do konkursu „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur”, który organizuje samorząd województwa.

Wydarzenie ma na celu uhonorowanie przedsiębiorstw, które budują gospodarczą siłę regionu.

W ramach projektu certyfikaty będą przyznawane w dwóch kategoriach „Produkt z Warmii i Mazur” oraz „Żagle Warmii i Mazur”. W kategorii „Żagle Warmii i Mazur” zastosowany został podział na mikro, małe, średnie i duże podmioty.

Wniosek zgłoszeniowy może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą oraz  instytucje i organizacje, które posiadają osobowość prawną.

Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia o braku zaległości w uiszczaniu podatków i składek ZUS.

Kandydatem do Nagród Gospodarczych może zostać podmiot, który:
1. prowadzi działalność gospodarczą (wytwarza produkty, świadczy usługi, organizuje wydarzenia) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
2. prowadzi działalność nie krócej niż 24 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku, za wyjątkiem firm typu Start-up (wg definicji Erica Riesa).

Nagroda stanowi wyróżnienie przede wszystkim dla firm, które mają ugruntowaną pozycję na rynku, zyskały powszechne uznanie w regionie, w kraju i za granicą, wnoszą trwały wkład w rozwój gospodarczy województwa i zwiększanie atrakcyjności i konkurencyjności województwa jako miejsca do życia i pracy, poprzez:
1. stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju i wzorców etycznego przywództwa z uwzględnieniem odpowiedzialności ekonomicznej, społecznej i z troską o środowisko naturalne;
2. wnoszenie wkładu w rozwój myśli technologicznej, sprzyjanie transferowi nowych technologii oraz produktów i usług do gospodarki;
3. przestrzeganie zasad odpowiedzialnego biznesu;
4. innowacyjność produktową, usługową i procesową.

DO POBRANIA:

– Regulamin Nagrody Gospodarcze „Żagle Warmii i Mazur”

– Uchwała nr 11/129/22/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z 28 lutego 2022 roku

– Formularz zgłoszeniowy w kategorii „Produkt z Warmii i Mazur”

– Formularz zgłoszeniowy w kategorii „Żagle Warmii i Mazur”

– Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

– Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych wnioskodawców w celu naboru formularzy i uczestnictwa w projekcie „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur”

Oświadczenie o braku zaległości w uiszczaniu podatków

(wwim)

 

error: Nie kopiuj!!!