Warmia i Mazury

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz ze Szkołą Podstawową nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego w Krakowie zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do udziału w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego.

Realizacja tego konkursu pozwoli wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności stosowne do ich rozwoju i zdolności. Umożliwi ukształtowanie wrażliwości ekologicznej, wytworzy przekonanie, że przyroda jest wartością wspólną i jej stan zależy od każdego z nas. Pozwoli na aktywne współuczestniczenie w ochronie środowiska oraz zwróci uwagę na problemy ekologiczne w najbliższym otoczeniu (mieście, powiecie, województwie i kraju).

Przebieg konkursu

Do konkursu zgłaszają się szkoły. Konkurs jest dwuetapowy – etap szkolny i etap finałowy. W pierwszym etapie, zgłoszone szkoły wśród chętnych uczniów przeprowadzają test wiedzy z zakresu przyrody, ekologii i ochrony środowiska. 30 najlepszych uczniów z całej Polski przechodzi do etapu finałowego, w którym ich zadaniem będzie nakręcenie krótkiego filmu prezentującego przyrodę w ich okolicy.

Dokładne informacje, w tym regulamin konkursu, a także formularze zgłoszeniowe, znajdą Państwo na stronie: https://sp62krk.edupage.org/blog/?bid=blog3&aid=6

Termin rejestracji do konkursu upływa 5 marca 2021.

Etap szkolny (forma testu) – 9 marca 2021 r.

Etap finałowy (forma projektu – film) – termin nadsyłania prac: 7 maja 2021 r.

 Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, w tym nagroda główna czyli smartfon!

Więcej informacji o Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym: https://sp62krk.edupage.org/a/konkurs-ekologiczny

Kontakt: konkurs.eko.sp62@gmail.com

Na ten moment szkoła czeka na decyzję w sprawie umieszczenia Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego w wykazie konkursów, które mogą być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

(WFOŚiGW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!