Zaproszenie na spotkanie w Działdowie nt. ustawy o niemarnowaniu żywności

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezes Banku Żywności w Olsztynie zapraszają do udziału w kolejnym z cyklu regionalnych spotkań informacyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych Warmii i Mazur pn. „Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności – wyzwania dla NGO”. Wydarzenie będzie miało miejsce 17 października 2019 roku w Urzędzie Gminy Działdowo.

Prezydent RP podpisał 14 sierpnia 2019 r. ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Tym samym zakończono, trwający ponad 3 lata i silnie wspierany przez Banki Żywności, proces legislacyjny walki z problemem marnowania żywności w Polsce, a ustawa wejdzie w życie już na jesieni br. Wdrażanie ustawy stanowi duże wyzwanie nie tylko dla sprzedawców żywności w Polsce, ale również dla organizacji pozarządowych działających w obszarze zagospodarowywania żywności na rzecz osób potrzebujących.

Ustawa wprowadza mechanizm, który będzie mobilizował sprzedawców żywności do jej niemarnowania. Nakłada na większe sklepy (docelowo o powierzchni powyżej 250 m2) obowiązek podpisywania umów z NGO-sami i nieodpłatnego przekazywania im żywności na cele społeczne, przewiduje kary za marnowanie niesprzedanej, a nadającej się jeszcze do spożycia żywności oraz za niepodpisywanie w ww. zakresie umów z organizacjami społecznymi.

Dla NGO wdrażanie ustawy to konieczność budowy potencjału i zaplecza do realizacji zadań, jakie będzie nakładała na nie Ustawa w obszarze przekierowywania żywności od detalistów do osób potrzebujących. Spotkania informacyjne pozwolą Państwu na zapoznanie się ze szczegółami dot. ustawy, jej założeń i wdrażania.

MIEJCE I CZAS TRWANIA SPOTKANIA:
Urząd Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, sala nr 6,
17 października 2019 r. w godzinach: 12:00-14:00

PROGRAM:
1. Przedstawienie Ustawy o niemarnowaniu żywności, jej zakres, obowiązki i korzyści dla NGO.
2. Sposób wdrażania ustawy – założenia do strategii wdrożenia jej w województwie warmińsko-mazurskim.
3. Przykłady umów, które powinny być zawierane pomiędzy sklepem a organizacją oraz zasad odbierania i przekazywania żywności.
4. Możliwości pozyskania przez NGO-sy środków finansowych na budowę potencjału i zaplecza do obsługi procesu wdrażania ustawy – pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania i dystrybucji żywności na rzecz osób potrzebujących.
5. Skala marnowanej żywności, potrzeby w zakresie niedożywienia oraz zwiększanie świadomości i promowanie zrównoważonej konsumpcji.
6. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie uczestnictwa (imię, nazwisko, stanowisko, reprezentowana jednostka, telefon, e-mail) należy przesłać w terminie do 14 października 2019 r. na adres e-mail: alicja.labuko@bankizywnosci.pl

KONTAKT
W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Banku Żywności w Olsztynie: p. Alicja Łabuko (tel.: 662 122 009, e-mail: alicja.labuko@bankizywnosci.pl).

(rowop)