Warmia i Mazury

500 tys. zł na rehabilitację zawodową i społeczną

Zarząd województwa ogłasza otwarty konkurs ofert o zlecenie w 2023 roku przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”, prowadzące działalność statutową w zakresie rehabilitacji zawodowej i/lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Konkurs jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe w 2023 roku przeznaczono kwotę 500 tys. zł.

Informacji udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl

Więcej informacji: https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/rehabilitacja-osob-z-niepelnosprawnosciami/8417-organizacje-pozarzadowe-otwarte-konkursy-ofert

Do pobrania:
– Uchwała Nr 19/259/23/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2023 roku
– Załącznik nr 1 do uchwały
– Załącznik nr 2 do uchwały

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!