AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Alkohol nie dla nieletnich

Polskie prawo zabrania sprzedaży alkoholu osobom nieletnim – pamiętać muszą o tym zarówno sprzedający, jak również kierownicy zakładów handlowych.

Każdy właściciel, kierownik oraz ekspedientka w placówce handlowej, w której sprzedawany jest alkohol musi postępować zgodnie z prawem i być szczególnie wyczulonym na klientów dokonujących zakupu tego typu towaru.

Polskie prawo zabrania sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, jak również osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy, sprzedający lub podający alkohol uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek.

Przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówią o tym , że:

Art. 15 Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1.osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,

2.osobom do lat 18, (…).

art. 43 1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to
zabronione albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega
grzywnie.

2.Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust. 1.

  1. W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 albo 2 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości przewiduje dwie sankcje w przypadku stwierdzenia złamania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Jedna z nich to sankcja administracyjno- prawna polegająca na cofnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu na drodze administracyjnej oraz kara grzywny. Druga jest uruchamiana na podstawie przepisów karnych i dotyczy orzeczenia kary za popełnione przestępstwo, o czym mówi art. 208: „Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Podmiot posiadający zezwolenie ma bezwzględny obowiązek respektowania tego zakazu, który ustawodawca wprowadził z ważnych przyczyn społecznych. W ten sposób właściciel zezwolenia na sprzedaż musi zadbać o to, aby podległy mu personel respektował wspomniany zakaz. Szczególnie z uwagi na dobro młodzieży, respektowanie tego leży w interesie nas wszystkich.

Pamiętajmy, ze na drodze młodego człowieka do alkoholu zawsze stoi sprzedawca i dorosły kolega, opiekun, którzy poprzez swoje zachowanie i to co zrobi albo ułatwi, albo uniemożliwi zdobycie alkoholu.

(KPP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!