Warmia i Mazury

600 tys. zł na opiekę nad regionalnymi zabytkami

Zarząd województwa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2020 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są właściciele bądź posiadacze zabytków wpisanych do rejestru albo posiadający takie zabytki w trwałym zarządzie.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów, którym udzielone zostaną dotacje celowe z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane oraz dokumentacje przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Kwota zaplanowana  na dotacje z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na 2020 r. wynosi 600 tys. zł. Oferty należy składać do 31 stycznia 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87, tel. 89 52 16 929.

Do pobrania:
Ogłoszenie konkursowe
– Uchwała Nr XLIV/847/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu samorządu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!