Warmia i Mazury

Aktywni seniorzy z szansą na wyróżnienia

Do 20 września 2023 roku przyjmowane są zgłoszenia do warmińsko-mazurskiego konkursu na aktywnego seniora/seniorkę i najlepszą inicjatywę seniorską – „Potrzebni”.

Ideą konkursu jest promowanie aktywnych postaw w środowisku seniorów i budowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej.

Inicjatywa realizowana jest w dwóch kategoriach:
1. kategoria 1 – konkurs na Aktywnego Seniora/ Seniorkę województwa warmińsko- mazurskiego
2. kategoria 2 – konkurs na najlepszą inicjatywę osób starszych/na rzecz osób starszych, gdzie docenić chcemy zaangażowanie grup/instytucji

Uczestnikiem konkursu w kategorii 1 może być każda osoba (w wieku 60+), mieszkająca w województwie warmińsko-mazurskim, natomiast uczestnikiem konkursu w kategorii 2 może być każda instytucja, organizacja pozarządowa, firma, grupa nieformalna działająca na rzecz osób starszych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Zgłoszenia:
a) kandydata/ki w kategorii 1 dokonują osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje
społeczne z jego/jej otoczenia, znające jego/jej dokonania. Kandydat lub kandydatka może zgłosić się osobiście. Opisy powinny ujmować działania kandydatów/ek na rzecz swoich społeczności, w szczególności w zakresie aktywizowania osób starszych.
b) inicjatywy w kat. 2 dokonują jej autorzy lub inne osoby fizyczne, prawne lub instytucje, samorządy i organizacje społeczne, Rady Seniorów, ciała dialogu,

Organizatorem konkursu są Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa we współpracy ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!