Warmia i Mazury

Badanie satysfakcji pasażerów kolei

Urząd Transportu Kolejowego rozpoczął trzecią edycję badania satysfakcji pasażerów kolei.

Masz możliwość wyrażenia swojej opinii na temat komfortu podróżowania, rozkładów jazdy czy dostępności polskiej kolei, a także przekazania swoich oczekiwań w zakresie pożądanych zmian.

Poprzednio opinie pasażerów zbierano w latach 2019 i 2021. Od tego czasu nastąpiło wiele istotnych zmian na rynku przewozów pasażerskich – od wystąpienia stanu epidemii COVID-19 i załamania się przez to statystyk przewozowych, po wyraźną odbudowę potoków podróżnych w stosunku do okresu sprzed pandemii koronawirusa. Teraz UTK chce ponownie poznać opinie podróżnych o polskiej kolei.

Ankieta opublikowana na stronie internetowej UTK posłuży do zebrania ocen i opinii pasażerów dotyczących komfortu podróży, jakości obsługi i oferowanych usług, bezpieczeństwa, oferty przewozowej czy udogodnień dla osób z niepełnosprawnością oraz o ograniczonej sprawności ruchowej. W formularzu zawarto również pytania związane z oddziaływaniem epidemii COVID-19 na obecne nawyki transportowe podróżnych. Ponadto badanie pozwoli na poznanie preferencji pasażerów, a także aktualnej oceny atrakcyjności kolei na tle innych środków transportu.

Formularz składa się z kilkudziesięciu pytań odnoszących się do kwestii, o które pytano w poprzednich edycjach badania. UTK skonsultował wówczas pytania z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rynku pasażerskich przewozów kolejowych oraz instytucjami publicznymi podejmującymi działania na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Formularz badania opinii pasażerów jest dostępny pod adresem: utk.gov.pl/ankieta

Wyniki badania zostaną podsumowane w specjalnym raporcie, który zostanie przekazany przedsiębiorstwom kolejowym oraz opublikowany na stronie internetowej Urzędu.

Z badania przeprowadzonego w 2021 r. wynika, że niemal 58% pasażerów dobrze i bardzo dobrze ocenia podróże koleją, a aż 83% osób lubi podróżować koleją. Co powinni poprawić pracownicy kolei? Ankietowani wskazali na umiejętność przekazywania informacji i rozwiązywania konfliktów. Jednak 62,3% respondentów nie doświadczyło niemiłej obsługi ze strony pracowników kolei, 28,8% pytanych spotkało się z taką sytuacją sporadycznie, a 8,9% wielokrotnie. 68% respondentów w pytaniach o ocenę poziomu bezpieczeństwa na kolei w ujęciu ogólnym wskazała na odpowiedzi dobre i bardzo dobre. Jedynie 9% badanych odniosła się do tej kwestii negatywnie.

Wyniki badania przeprowadzonego w 2021 roku znajdują się na stronie UTK

Ankieta będzie aktywna do 15 września 2023 roku.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!