Warmia i Mazury

Skierowania do uzdrowisk mogą być wystawiane wyłącznie w postaci elektronicznej

NFZ przypomina, że od 1 lipca 2023 r. skierowania na leczenie uzdrowiskowe mogą być wystawiane wyłącznie w postaci elektronicznej.

Odstępstwem od tej zasady są przypadki, o których mowa w § 1a pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. poz. 399), tj.:

brak dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, z późn. zm.)

oraz

gdy skierowanie dotyczy świadczenia, które ma być zrealizowane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego poza granicami kraju.

(NFZ)

 

error: Nie kopiuj!!!