AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Burmistrz wyznaczył osobę zastępującą w czasie nieobecności dyrektora Przedszkola nr 6

Na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz Morąga wyznaczył Małgorzatę Małyj — nauczycielkę Przedszkola nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu do zastępowania od 1 września 2023 roku do 31 sierpnia 2024 roku Anety Turowskiej — dyrektor Przedszkola nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu w czasie jej nieobecności w pracy.

Burmistrz Morąga upoważnił Małgorzatę Małyj do wykonywania wszelkich czynności prawnych z zakresu zwykłego zarządu w okresie nieobecności w pracy dyrektor Przedszkola nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu, a w szczególności:  reprezentowania i występowania w sprawach dotyczących funkcjonowania Przedszkola nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu, wykonywania przez to Przedszkole ustawowych zadań: przed wszystkimi władzami, urzędami, przedsiębiorstwami, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi, przy zawieraniu umów, dokonywaniu rozliczeń finansowych i podejmowaniu innych czynności nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu; b) dokonywania wszelkich czynności procesowych w zakresie określonym art. 91 Kpc oraz  do udzielania dalszych pełnomocnictw w sprawach nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu.

Odwołanie pełnomocnictwa może nastąpić w każdym czasie. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą odwołania lub upływu okresu, na który wyznaczono Małgorzatę Małyj na osobę zastępującą dyrektor Przedszkola nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu w czasie jej nieobecności w pracy.

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!