AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Cztery KGW z gminy dostaną środki na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości

Zadanie pn.”Przedsięwzięcia związane z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości realizowane przez 4 Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Morąg” otrzymało, w ramach powierzenia, środki z Funduszu  Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości  w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Z naszej gminy na to zadanie środki finansowe otrzymają: Koło Gospodyń Wiejskich w Bramce Babeczki z Brameczki, Koło Gospodyń Wiejskich w Bożęcinie, Koło Gospodyń Wiejskich w Kalniku i Koło Gospodyń Wiejskich w Słoneczniku. Gmina wnioskowała o 19998 zł.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Wychodząc naprzeciw cztery Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Morąg  chcą zorganizować przedsięwzięcia, których zakres związany jest z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zjawiskom: przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństw w ruchu drogowym. Przedsięwzięcia są skierowane do mieszkańców Gminy Morąg oraz przybyłych turystów, którzy potencjalnie narażeni są na skutki przestępczości w Polsce. Zaplanowane przedsięwzięcia będą poprzedzone kampanią promującą w sieci Internet.
1.Koło Gospodyń Wiejskich w Słoneczniku
Planowana jest organizacja pikniku rodzinnego „Bezpieczna Wieś” w  okresie od 01.05.2023r. do 31.08.2023r. w  Słoneczniku. Oprócz zabawy dla całej rodziny, zarówno dzieci, jak i rodzice będą mogli nauczyć się, jak zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych – w przestrzeni publicznej, nad wodą, w lesie i zadbać o swoje zdrowie co jest szczególnie ważne w okresie wakacyjnym, Cała wydarzenie będzie ściśle powiązane z bezpieczeństwem: Uczestnicy będą mogli skorzystać z wiedzy ekspertów. Zostanie ogłoszony konkurs plastyczny o tematyce bezpieczeństwa publicznego, a na pikniku nastąpi oficjalne rozstrzygnięcie i wręczenie nagród rzeczowych. Zostaną zaproszeni prelegenci tj. Przedstawiciele służb: Straży pożarnej, Policji, Straży Miejskiej i ratownictwa medycznego, który przekażą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w sieci Internet, przeciwdziałanie cyberprzestępczości.
Będą też animacje dla dzieci, poczęstunek dla wszystkich uczestników pikniku przygotowany przez koło gospodyń.
Zakup pieca konwekcyjnego oraz akcesoriów do pieca bardzo ułatwił i usprawnił proces przygotowania potraw na okoliczność pikniku „Bezpieczna Wieś”, ponieważ zaplecze kuchenne KGW w Słoneczniku jest niewielkie. Piec jest zasilany elektrycznie w związku z czym  można wykorzystać go w różnych miejscach. Nagrody w formie rzeczowej zostaną zakupione i wręczone zwycięzcom konkursu plastycznego dotyczącego bezpieczeństwa w sieci Internet, którego rozstrzygnięcie nastąpi w dniu pikniku.  Natomiast materiały z logo KGW w Słoneczniku i akcji „Bezpieczna Wieś” posłużą promocji pikniku ww. akcji.  Piec konwekcyjny z akcesoriami służy m.in. do wypieku gotowania, grillowania, smażenia, blanszowania np. ciast, bagietek, wyrobów piekarniczo-cukierniczych, smażenia mięs, jajek i placuszków czy pizzy.
Koło Gospodyń włącza się w pomoc przy organizacji wielu imprez organizowanych przez sołectwo, świetlicę wiejską oraz inne akcje o zasięgu nie tylko lokalnym, współpracuje z  innym organizacjami pozarządowymi np. Bank Żywności.
2.Koło Gospodyń Wiejskich w Bramce Babeczki z Brameczki
W okresie  od 01.05.2023r. do 31.08.2023r. w Bramce na boisku sportowym planowane jest zorganizowanie Festynu Rodzinnego połączonego z Dniem Dziecka, podczas którego nadrzędnym celem będzie edukacja na temat przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Zostaną zaproszeni przedstawiciele służb mundurowych: Policja, OSP z Gminy Morąg, którzy przeprowadzą prelekcję dotyczącą odpowiedzialności karnej osób nieletnich, przedstawią  konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak; kradzież, rozbój, włamanie, pobicie, cyberprzestępczość,  posiadanie i handel narkotykami.
Funkcjonariusz Policji omówi też, możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz uświadomi młodzieży, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu. Drugim, bardzo ważnym tematem, który zostanie przedstawiony przez Policję, to przybliżenie Seniorom metod jakimi posługują się przestępcy chcąc wyłudzić od nich pieniądze. Omówione  tez zostaną sposoby manipulowania osobami starszymi przez oszustów, którzy tak potrafią poprowadzić rozmowę telefoniczną, aby „ofiara” dała się przekonać, że rozmawia z krewnym, który z racji znalezienia się w trudnej sytuacji, potrzebuje pilnej pożyczki pieniężnej.  Przedstawiciel służb zwróci również uwagę na inne aspekty bezpieczeństwa, w tym właściwego zabezpieczenia mieszkań i domów na czas wyjazdów, pilnowania torebek, portfeli i saszetek podczas zakupów czy podczas korzystania z transportu komunikacji publicznej. Planowane jest rozdysponowanie wśród uczestników festynu ulotek związanych z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości. Zostanie przygotowany poczęstunek przez KGW w Bramce, w związku z czym niezbędny jest zakup bemara gazowego, gofrownicy bąbelkowej, grilla gazowego oraz płyty grillowej. Sprzęty te posłużą do przygotowania poczęstunku, potraw regionalnych dla uczestników festynu.
3.Koło Gospodyń Wiejskich w Bożęcinie
W ramach działań prewencyjnych zorganizowane zostaną dwie akcje informacyjne: „Nie daj się nabrać na wnuczka, policjanta” i „Nie daj się nabrać na pokazy i pseudo okazje”  w okresie  01.05.2023r. do 31.08.2023r. na boisku sportowym w Bożęcinie podczas festynu rodzinnego, który zostanie poprzedzony kampanią promującą. Ww. akcje przeprowadzą zaproszeni prelegenci tj. przedstawiciele służb mundurowych, którzy przeprowadzą warsztaty na temat oszustw  metodą na wnuczka czy też policjanta. Drugim ciekawym tematem będzie rozpoznanie działań mających na celu niwelowanie oszustw np. kupowanie rzeczy z „wyjątkowych” okazji.
Poruszony zostanie także aspekt dotyczący poszukiwania miejsc w których pokrzywdzeni mogą skorzystać tj. Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem .
Uczestnicy zostaną zapoznani z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa- narzędziem, które ułatwia umożliwiając dodawanie opisu zagrożenia. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.
W celu uatrakcyjnienia wydarzenia  planowane jest przygotowanie poczęstunku dla uczestników festynu, przygotowanego przez KGW w Bożęcinie.. Przekąski zostaną umieszczone w witrynach ekspozycyjnych, dzięki którym przygotowana żywność zostanie zabezpieczona przed owadami, a również w celu promowania produktów przygotowanych przez KGW. Patery do ciasta posłużą do wyłożenia upieczonych ciast. Stoły bankietowe i ławki cateringowe posłużą do swobodnego spożycia przekąsek, a także rozmów kuluarowych w celu integracji społeczności lokalnej. Zakup trzech namiotów pozwoli zorganizować stoisko promocyjne koła podczas tego festynu i innych akcji prowadzonych przez koło. W jednym z namiotów zostanie utworzona akcja pod hasłem: „Nie daj się nabrać na wnuczka, policjanta” i „Nie daj się nabrać na pokazy i pseudo okazje” z materiałami (ulotki, broszury). Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie świadomości społeczności i poprawę bezpieczeństwa.
4.Koło Gospodyń Wiejskich w Kalniku
W okresie  01.05.2023r. do 31.08.2023r. KGW planuje podczas pikniku  na boisku wiejskim zorganizować akcję mającą na celu edukację lokalnej społeczności na temat przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Akcje informacyjne będą przeprowadzone przy udziale służb mundurowych. Przedsięwzięcie ma na celu poszerzenie wiedzy mieszkańców na temat przeciwdziałania np. przemocy domowej ,cyberprzestępczości ,przestępstw na szkodę małoletnich itp. Zaplanowana jest prelekcja z udziałem policji i Ochotniczej Straży Pożarnej z  Gminy Morąg dotycząca tematu. Zorganizowany zostanie konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży związany z tematyką. Przygotowane zostaną materiały informacyjne dla wszystkich uczestników tj. ulotki ,plakaty. Wydarzenie urozmaici przygotowane przez wyżej wymienione koło wszelkiego rodzaju potrawy regionalne, których będzie można spróbować podczas tego wydarzenia. Niezbędnym urządzeniem do przeprowadzenia spotkania jest nagłośnienie, tj. głośnika z mikrofonem, który  umożliwił zdecydowanie lepszy przekaz do szerszego grona uczestników wydarzenia, a także stał by się niezbędnym urządzeniem podczas spotkań o podobnej tematyce, ze społecznością lokalną.

(red./UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!