AktualnościWarmia i Mazury

Decyzja Wojewody ws. Szpitala Dziecięcego

Wojewoda Warmińsko-Mazurski w dniu 9 marca 2020 r. nałożył na podmiot leczniczy pn. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie (ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn), obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości od dnia 9 marca 2020 r. w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i koniecznością zapewnienia miejsca do leczenia pacjentów zakażonych wirusem, w celu podjęcia skutecznych działań mających na celu udzielenie pomocy medycznej (świadczeń zdrowotnych) osobom, w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993), organ wydaje w drodze decyzji administracyjnej na podmiot leczniczy pn. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości.

Jest to trzeci szpital w woj. warmińsko-mazurskim, w którym obowiązuje obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości:

Szpital w Ostródzie S.A. (ul. Władysława Jagiełły 1)

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu (ul. Komeńskiego 35)

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie (ul. Żołnierska 18a)

(UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!