AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Dotacja dla organizacji pozarządowych

Dotacja (pożyczka) z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych do 5000,00 zł!

Zachęcamy do skorzystania z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pożyczka podlega umorzeniu pod warunkiem, że Pożyczkobiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, będzie prowadził działalność gospodarczą lub statutową.
więcej informacji na stronie: https://ostroda.praca.gov.pl/dla-prac…/…/15zzda-pozyczka-org

(UM Morąg)

 

error: Nie kopiuj!!!