Warmia i Mazury

Edukacja i wychowanie w województwie warmińsko-mazurskim w latach szkolnych 2017/2018-2020/2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie zaprezentował w publikacji dane dotyczą wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, policealnych oraz szkół wyższych. Opracowanie zawiera szeroki zakres informacji dotyczących realizacji obowiązku szkolnego, charakterystyki infrastruktury edukacji i jej wykorzystania, efektywności kształcenia oraz pomocy socjalnej dla uczącej się młodzieży.

Publikacja składa się z uwag metodologicznych, opisu wyników badań oraz części tabelarycznej w formacie Excel. Uwagi metodologiczne zawierają definicje pojęć stosowanych w systemie oświaty i wychowania. Wyniki badań wzbogacone wykresami i mapami opisują stan oświaty w województwie w latach szkolnych 2017/2018–2020/2021. Część tabelaryczna składa się z dziesięciu działów tematycznych. Ważniejsze dane przedstawiono według podregionów, powiatów i gmin.

Edukacja i wychowanie w województwie warmińsko-mazurskim w latach szkolnych 2017/2018-2020/2021 10.70 MB

Edukacja i wychowanie w województwie warmińsko-mazurskim w latach szkolnych 2017/2018-2020/2021 0.87 MB

(red.)

 

error: Nie kopiuj!!!