Warmia i Mazury

Edukacja zawodowa – główne założenia konkursu

Bezpłatne spotkanie informacyjne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027, dotyczące działania 6.4 Edukacja zawodowa odbędzie się 14 czerwca 2023 roku.

W trakcie spotkania omówione zostaną główne założenia konkursów.

Skierowane jest do przedstawicieli instytucji nauki i edukacji, administracji publicznej, organizacji społecznych i związków wyznaniowych, przedsiębiorstw, służb publicznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów.

Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca 2023 roku (w godzinach 9:45-12:30) w sali sejmiki województwa warmińsko-mazurskiego (p. 420, ul. E. Plater 1). Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca 2023 roku (do godziny 12:30) na adres mailowy: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
Potwierdzenie mailowe uczestnictwa zostanie przesłane po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizatorem spotkania jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz przedstawiciele Biura Projektów Kształcenia Ogólnego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie.
Więcej informacji:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,
tel.: 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86, 89 512 54 89
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

DO POBRANIA:
– Formularz zgłoszeniowy
– Agenda spotkania

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!