Warmia i Mazury

Susza – realne wprowadzenie zakazów wstępu do lasu

W niektórych nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie w ciągu najbliższych dni może zostać wprowadzony zakaz wstępu do lasu. To efekt katastrofalnej suszy i związanej z nią najwyższego zagrożenia pożarowego.

Przeciwpożarowe przepisy, obowiązujące w Lasach Państwowych, nie zostawiają złudzeń: jeśli wilgotność ściółki mierzona o godz. 9.00 przez pięć dni z rzędu spada poniżej 10 procent to nadleśniczy danego nadleśnictwa ma obowiązek wprowadzenia zakazu wstępu do lasu. I choć takiego zakazu z powodu ryzyka pożaru na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie nie było od kilku lat, to niestety jego wprowadzenie w ciągu najbliższych dni staje się coraz bardziej realne. Najgorzej sytuacja wygląda w Nadleśnictwach położonych na południowych krańcach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

(RDLP Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!