Warmia i Mazury

Ekonomia społeczna na WiM – konsultacje społeczne

Otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2021-2025 odbędą się 23 lutego 2021 roku w formule online.

Ekonomia społeczna postrzegana jest obecnie wielopłaszczyznowo, ponieważ jest to sektor związany z wieloma dziedzinami życia społecznego, gospodarczego, kulturowego i edukacyjnego, który istotnie wpływa na rozwój regionu i społeczności lokalnej.

Koordynacja działań związanych z interwencją i rozwojem ekonomii społecznej w regionie odnosi się w głównej mierze do podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, a także otoczenia (również instytucjonalnego), w którym rozwija się ten sektor.

Na poziomie regionalnym samorząd województwa, za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, koordynuje realizację działań i wyznacza kierunki rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej poprzez zapewnienie efektywnego oraz komplementarnego wsparcia przedsiębiorstw ekonomii społecznej między innymi w zakresie podnoszenia jakości ich usług i produktów, zwiększania rozpoznawalności, sieciowania, wzmacniania udziału w kreowaniu i realizacji polityki społecznej na poziomie lokalnym.

Przedstawiony do konsultacji projekt Programu ma na celu zwiększenie efektywności działań na rzecz tworzenia miejsc pracy, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również rozwoju usług społecznych użyteczności publicznej i realizacji zadań w zakresie rozwoju lokalnego.

Spotkanie konsultacyjne online odbędzie się 23 lutego 2021 roku o godz. 12:00 pod adresem: https://meetingsemea23.webex.com/join/pr1638826420
Więcej informacji Anna Weiss (tel. 89 521 95 52, e-mail: a.weiss@warmia.mazury.pl
DO POBRANIA:
– Projekt „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021-2025”
– Aneks 1 do Programu WPRESiS_2021-2025
– Formularz konsultacji

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!