AktualnościWarmia i Mazury

Hulajnoga elektryczna. Prawa i obowiązki użytkowników

Niezmiennie trendem w komunikacji wśród uczestników ruchu drogowego jest hulajnoga elektryczna. Przepisy regulujące status urządzenia zostały zawarte niecałe 3 lata temu w prawie o ruchu drogowym. Przypominamy o prawach, zasadach i obowiązkach wynikających z użytkowania.

Definicja w kodeksie drogowym:

Hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. (art. 2 pkt 47b PRD)

Jakie prawa i obowiązki posiada użytkownik hulajnogi elektrycznej ?

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h. Tym samym kiedy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. W takiej sytuacji kierujący hulajnogą elektryczną musi stosować się do pewnych zasad:

Poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;

Zachować szczególną ostrożność;

Ustąpić pierwszeństwa oraz nie utrudniać ruchu pieszemu.

Jakich zachowań przepisy zabraniają kierującemu hulajnogą elektryczną ?

Ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;

Przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;

Jazdy po jezdni, z wyjątkiem korzystania z: pasa ruchu dla rowerów i przejazdu dla rowerów oraz jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

Kierowania osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środków działających podobnie do alkoholu.

 Przepisy wprowadzają obowiązek pozostawienia hulajnogi elektrycznej np. na chodniku jednak w miejscu do tego przeznaczonym. Zdarza się, że takiego miejsca nie ma. W takim przypadku należy zastosować się do poniższych warunków:

należy pozostawić urządzenie jak najdalej od krawędzi jezdni;

równolegle do krawędzi chodnika;

nie utrudniając tym samym ruchu pieszych, pozostawiając przestrzeń na chodniku nie mniejszej niż 1,5 metra.

Została wskazana możliwość usunięcia hulajnogi elektrycznej z drogi na koszt właściciela. W odniesieniu do pozostawienia urządzenia/parkowania, usunięcie hulajnogi może nastąpić w przypadku pozostawienia jej w miejscu zabronionym, utrudniających ruch oraz na skutek zagrożenia bezpieczeństwa.

Kto może kierować hulajnogą elektryczną?

Osoby w wieku od 10 lat do 18 lat. W tym przypadku wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Od osób, które ukończyły 18 rok życia dokumenty nie są wymagane.

W myśl przepisów kierowanie hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione nawet pod opieką osoby dorosłej.

Dzieci, które nie osiągnęły wieku 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną wyłącznie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Pamiętajmy, że wobec użytkownika hulajnogi elektrycznej lub innych urządzeń transportu osobistego, policjanci mogą nałożyć mandat karny za popełnione wykroczenia.

Przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku przewidziane jest karą w postaci mandatu karnego w wysokości 50 złotych;

Przejeżdżanie po przejściu dla pieszych przewidziano karę w wysokości od 50-100 złotych;

Korzystanie podczas jazdy z telefonu, który wymaga trzymania słuchawki w ręku również przewidziano mandat karny w wysokości 500 złotych;

Jazda hulajnogą elektryczną w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu, może zakończyć się karą w postaci mandatu karnego nawet do 2500 złotych.

(KPP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!