AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów zatrudnienia m.in. w DPS

Od 9 stycznia 2023 roku, prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie kosztów zatrudnienia w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Jest to nowa forma wsparcia, dzięki której uprawnione podmioty mogą liczyć na refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracownika. Dotyczy to zatrudnienia skierowanej przez urząd pracy osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie może zwrócić część lub całość kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych do pracy bezrobotnych lub poszukujących pracy. Okres wsparcia nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, natomiast wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

O dofinansowanie mogą się starać pomioty prowadzące domy pomocy społecznej (DPS) oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (WRiPZ).

(PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!