Jakie warunki spełnić przy zatrudnianiu obcokrajowców

Śniadanie biznesowe „Cudzoziemcy na rynku pracy Warmii i Mazur” odbędzie się 18 lipca 2019 roku w Olsztynie.

Podczas bezpłatnego spotkania poruszane będą tematy związane z zatrudnianiem obcokrajowców. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się gdzie szukać pomocy przy zatrudnieniu cudzoziemców oraz przedstawione zostaną koszty z tym związane.

Z kolei lokalni pracodawcy, którzy na co dzień zatrudniają obcokrajowców, podzielą się swoimi doświadczeniami w tej kwestii.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10 i zakończy o godz. 12 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie (ul. Jagiellońska 91A).

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 lipca na adres mailowy een@wmarr.olsztyn.pl

Wydarzenie organizowane we współpracy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Projekt Enterprise Europe Network East Poland współfinansowany jest przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014-2020 oraz ze środków budżet państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju.

(wwim)