HALO MORĄG

Kolejowe szkolnictwo zawodowe w Polsce

Urząd Transportu Kolejowego przygotował raport dotyczący szkół kształcących przyszłych pracowników kolei. Analiza powstała w oparciu o dane statystyczne, wywiady z przewoźnikami i przede wszystkim na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród dyrektorów szkół w 2019 roku.

Rozwój rynku kolejowego wymaga nie tylko inwestycji infrastrukturalnych i taborowych lecz także kadrowych. Bardzo dużą grupę pracowników kolei stanowią osoby w wieku 50+. Dlatego realne jest zagrożenie problemem luki pokoleniowej. Jest to szczególnie odczuwalne w obszarach związanych bezpośrednio z ruchem pociągów, gdzie pracownicy uzyskują wcześniejsze uprawnienia emerytalne, a nowo zatrudnione osoby potrzebują czasochłonnych, specjalistycznych szkoleń i uprawnień zawodowych.

Z prawie 1,5 mln uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce w roku szkolnym 2019/2020 blisko 4 tys. stanowili uczniowie szkół prowadzących kształcenie w zawodach z branży transportu kolejowego. W trwającym jeszcze roku szkolnym 49 szkół prowadzi kształcenie w zawodach związanych z branżą transportu kolejowego. Najwięcej tego typu szkół znajduje się w województwach: łódzkim, mazowieckim i śląskim.

– Rozwijający się ruch kolejowy w Polsce potrzebuje rąk do pracy. Tylko dobrze przygotowani absolwenci szkół mogą sprostać wyzwaniom jakie stawia nowoczesny rynek  i uzupełnić braki kadrowe – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Branża świadoma wyzwań prowadzi działania mające na celu zwiększenie zainteresowania młodzieży zawodami kolejowymi i odbudową prestiżu zawodu kolejarza. Równolegle trwają działania systemowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje prognozy zapotrzebowania na pracowników na rynku krajowym, prowadzi programy zachęcające do współpracy podmiotów gospodarczych ze szkołami oraz rozwija szkolnictwo zawodowe.

– Nowo powstające klasy oraz rosnąca liczba uczniów w pierwszych klasach są jasnym sygnałem, że obrany kierunek jest właściwy. Przygotowany przez Urząd Transportu Kolejowego raport będzie zapewne przyczynkiem do dyskusji nad kolejnymi zmianami, które pozwolą na rozwój i ułatwią rozwiązanie problemów stojących przed edukacją kolejową, a także pozwolą na promocję zawodów kolejowych – podkreśla dr. inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Raport „Kolejowe szkolnictwo zawodowe” dostępny jest w dziale opracowania na stronie UTK.

(UTK)

error: Nie kopiuj!!!