Warmia i Mazury

Lokalne projekty dla młodzieży z szansą na wsparcie

Ideą ogólnopolskiego konkursu grantowego „Równać Szanse 2020” jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz  uczniów szkół średnich) z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

Istotą programu „Równać Szanse” są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi, by razem osiągnąć wspólny cel, ucząc się po drodze, jak radzić sobie z zupełnie nową rolą i jak wykorzystywać zupełnie nowe kontakty, które nawiązują.

O dotacje do 40 tys. zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r.  mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) oraz domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

Inicjatywa składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań.

Konkurs ogłoszony  jest w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i jest realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. W ciągu 19 lat zostało podjętych ponad 3 tys. projektów na łączną kwotę ponad 34 mln złotych, w których udział wzięło ponad 150 tys. młodych osób.

Termin składania diagnoz mija 16 marca 2020 (godz.12).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:  www.rownacszanse.pl

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!