HALO MORĄG

Małdyckie Spotkania z Literaturą 2023

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach zaprasza do udziału w konkursie poetyckim pt. „MAŁDYCKIE SPOTKANIA Z LITERATURĄ”, 2 maja 2023 r. o godz. 12.00, sala wielofunkcyjna GOKiS w Małdytach.

Cele:
– popularyzacja literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

– możliwość zaprezentowania się uczestników w konkursie,

– zachowanie potrzeby sięgania do literatury w formie tradycyjnej,

– kształcenie wrażliwości dzieci i młodzieży na piękno języka polskiego.

Uczestnicy:

W konkursie udział wziąć mogą uczniowie szkól podstawowych i średnich,

– I grupa wiekowa ( klasy I – III ) – interpretacja jednego utworu poetyckiego,

– II grupa wiekowa ( klasy IV – VI ) – interpretacja jednego utworu poetyckiego,

– III grupa wiekowa ( klasy VII – VIII ) – interpretacja jednego utworu
– IV grupa wiekowa ( szkoły średnie ) – interpretacja jednego utworu poetyckiego
Zasady udziału:

– zgłoszenie uczestników odbywać się będzie za pośrednictwem szkół lub indywidualnie ( za zgodą rodziców lub opiekunów ),
–  potwierdzeniem udziału będzie wypełnienie i dostarczenie do GOKiS w Małdytach karty zgłoszenia, do dnia 25 kwietnia 2023r. ( drogą internetową /skan/, pocztą tradycyjną lub osobiście ),
– karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej GOKiS w Małdytach https://gokismaldyty.naszgok.pl/

Regulamin

Karta zgłoszenia

(GOKiS w Małdytach)

error: Nie kopiuj!!!