Warmia i Mazury

Międzynarodowe projekty z dofinansowaniem samorządu

Ruszyła kolejna edycja konkursu „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2024 ROKU”.

Ideą organizowanego przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego konkursu jest wspieranie zaangażowania samorządów lokalnych w realizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym.

Do nich można zaliczyć:
– różne formy współpracy międzynarodowej,
– projekty budujące nowe i wzmacniające już istniejące międzynarodowe partnerstwa samorządowe,
– projekty służące aktywizacji społeczności lokalnych,
– promujące województwo warmińsko-mazurskie za granicą oraz dorobek i działalność osób związanych z regionem,
– projekty służące pobudzaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

W 2024 roku samorząd województwa w szczególności zaprasza do realizacji projektów wpisujących się w przypadającą 20. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej czy angażujące podmioty z regionów członkowskich Euroregionu Bałtyk. Wysoko będą również oceniane projekty związane z obchodami Roku Immanuela Kanta.

Współpraca zagraniczna jest bardzo ważnym elementem strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Warmii, Mazur i Powiśla – mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa. – Służy ponadto budowaniu silnej pozycji województwa na arenie międzynarodowej. Obecnie mamy podpisane umowy o współpracy z dziesięcioma regionami partnerskimi z dziewięciu państw. I stale utrzymujemy z nimi kontakty na różnej płaszczyźnie. W ubiegłym roku wybrane do dofinansowania projekty realizowane były wspólnie z partnerami z Ukrainy, Niemiec, Litwy, Francji i Holandii. Chciałbym jednak, by konkurs związany często z oddolnymi inicjatywami mieszkańców, otworzył się dodatkowo na nowe kierunki współpracy.

Łączna kwota z budżetu województwa przeznaczona na konkurs „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2024 ROKU” wynosi 80 tys. zł. Maksymalne dofinansowanie jednego projektu nie może być wyższe niż 8 tys. zł.

Wnioski mogą składać gminy i powiaty z województwa warmińsko-mazurskiego, a także ich jednostki organizacyjne. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 lutego 2024 roku.

DO POBRANIA:
Regulamin konkursu
Wzór wniosku
Aktualizacja wniosku
Wzór pełnomocnictwa
Umowa
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!