Warmia i Mazury

Nabory wniosków o dofinansowanie działalności w ramach PROW

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami otrzymania pomocy finansowej w ramach działań i poddziałań PROW na lata 2014-2020.

W przypadku wszystkich wymienionych poniżej działań i poddziałań PROW doradcy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie udzielają informacji i konsultują indywidualne zamiary rolników. Dla osób, które podejmą decyzję o ubieganiu się o pomoc finansową, doradcy mogą sporządzić wymaganą przepisami prawa dokumentację.

Zapraszamy do kontaktu z doradcami Ośrodka.

Trwające i planowane w najbliższym czasie nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020:

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

termin naboru: 03.01-30.12.2022 r.

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój: RHD i „małe” przetwórstwo

termin naboru: 30.11.2021 r. – 28.01.2022 r.

Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw (w działaniu „Współpraca”)

termin naboru: 31.12.2021 r. – 31.01.2022 r.

Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

termin naboru: 10.12.2021 r. – 07.02.2022 r.

(Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie)

error: Nie kopiuj!!!