Warmia i Mazury

NFZ: Co zrobić, gdy eWUŚ świeci się na czerwono?

Idziesz do przychodni, a eWUŚ nie potwierdza Twojego prawa do świadczeń?  Nie panikuj. Czerwony kolor w eWUŚ, nie oznacza, że nie możesz skorzystać z zaplanowanej wizyty, badania czy leczenia. Jeśli system nie potwierdzi Twojego prawa do świadczeń, możesz złożyć pisemne oświadczenie.

Czym jest eWUŚ?

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system, który umożliwia szybką weryfikację prawa do świadczeń w ramach NFZ. eWUŚ jest codzienne aktualizowany o informacje z ZUS i KRUS. System potwierdza także prawo do świadczeń zdrowotnych osób ubezpieczonych w innych państwach UE/EFTA, zamieszkałych w Polsce i posiadających odpowiednie poświadczenie wystawione przez NFZ.

Aby sprawdzić, czy masz prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ, podaj w rejestracji swój numer PESEL i potwierdź swoją tożsamość jednym z dokumentów:

dowód osobisty

paszport

legitymacja szkolna – w przypadku dzieci uczących się do 18 roku życia

paszport, dowód osobisty lub oświadczenie (ustne, pisemne) rodzica lub opiekuna – w przypadku dzieci do 6 roku życia.

Kolor zielony i czerwony w systemie eWUŚ – co oznaczają?

Status „zielony” – system w danym dniu potwierdza Twoje prawo do świadczeń w ramach NFZ.

Status „czerwony” – system w danym dniu nie potwierdza Twojego prawa do świadczeń w ramach NFZ.

Ważne! Status „czerwony” nie oznacza, że nie masz aktywnego ubezpieczenia. eWuś potwierdza Twoje prawo do świadczeń w dniu, w którym to weryfikujesz.

Nie zawsze kolor czerwony to brak prawa do świadczeń

eWUŚ nie potwierdził Twojego ubezpieczenia? Sprawdź, czy nie należysz do osób, którym takie świadczenia przysługują, niezależnie od statusu. Do tej grupy należą:

członkowie rodzin osób, które pobierają zasiłek chorobowy lub wypadkowy po zakończeniu ubezpieczenia

członkowie rodzin osób, które ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty

kobiety w okresie ciąży, porodu lub połogu, które mają obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski, a nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym

osoby, które po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia mają nadal prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – w związku z ukończeniem szkoły ponadpodstawowej, studiów lub szkoły doktoranckiej.

Masz prawo do świadczeń, a system tego nie potwierdza?

Jeżeli w rejestracji otrzymasz informację, że NFZ nie potwierdził Twoich uprawnień do świadczeń, a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić pokazując jeden z dokumentów:

zaświadczenie z zakładu pracy

legitymację emeryta lub rencisty z wpisanym kodem oddziału wojewódzkiego NFZ

aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Pamiętaj!

Jeżeli nie masz przy sobie takiego dokumentu, możesz złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym Ci prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

WAŻNE: Wzór oświadczenia otrzymasz w każdej placówce, która ma podpisaną umowę z NFZ.

Złóż oświadczenie jeśli jesteś pewien, że posiadasz aktywne ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli miniesz się z prawdą, Fundusz obciąży Cię kosztami leczenia.

Twój stan zdrowia nagle znacznie się pogorszył?

eWUŚ nie potwierdza ubezpieczenia zdrowotnego? Nie masz możliwości szybkiego wypełnienia oświadczenia? W takiej sytuacji również zostanie Ci udzielona pomoc zdrowotna. Musisz jednak pamiętać, aby przedstawić dokument potwierdzający prawo do świadczeń lub złożyć oświadczenie. Dokumenty złóż w ciągu:

14 dni od rozpoczęcia udzielania Ci świadczeń medycznych

7 dni od zakończenia leczenia w oddziale szpitalnym.

Gdzie wyjaśnić status ubezpieczenia?

Inne instytucje mogły nie przekazać informacji o Twoim ubezpieczeniu do bazy NFZ. Dlatego sprawdź swoje prawo do świadczeń u płatnika składek. Płatnikiem składek może być:

pracownik zatrudniony na umowę o pracę – u pracodawcy

pracownik zatrudniony na umowę zlecenia – u zleceniodawcy

emeryt i rencista – w ZUS lub KRUS

osoba, która pobiera zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne — w ZUS

osoba pobierająca zasiłek stały z pomocy społecznej – w ośrodku pomocy społecznej

osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjny lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

przedsiębiorca – w ZUS

rolnik wraz z domownikami – w KRUS

osoby ubezpieczające się dobrowolnie — w NFZ

osoby bezrobotne – w Urzędzie Pracy.

Twoje niepełnoletnie dziecko wyświetla się w eWUŚ na czerwono?

Sprawdź u swojego płatnika składki, czy Twoje dziecko jest zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.

Przy każdej zmianie, ponownie zgłaszaj dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jako osoba bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy, możesz zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny.

Ważne! Obowiązkiem rodzica jest zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni, od dnia jego narodzin.

Jesteś uczniem lub studentem do 26 roku życia?

W przypadku braku potwierdzenia Twojego ubezpieczenia, rodzic powinien zgłosić się do pracodawcy po dokument, potwierdzający Twoje zgłoszenie do ubezpieczenia, jako członka rodziny (np. ZUS ZCZA/ZCNA).

Musisz pamiętać, że jeżeli byłeś zgłoszony do ubezpieczenia przy rodzicu, ale podjąłeś pracę, np. w czasie wakacji w ramach umowy zlecenia, Twoje ubezpieczenie przy rodzicu przestaje być aktywne.
W momencie rozpoczęcia pracy jesteś ubezpieczony przez płatnika składek (pracodawcę). W chwili jej zakończenia, rodzic musi ponownie zgłosić Cię do ubezpieczenia w swoim zakładzie pracy.

W razie potrzeby, zgłoś się do Twojego oddziału NFZ

Jeśli system e-WUŚ nie potwierdza Twojego prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ, zawsze możesz poprosić Twój oddział wojewódzki NFZ o wyjaśnienie sprawy. Wystarczy, że wystąpisz do oddziału z wnioskiem o weryfikację ubezpieczenia.

Możesz go złożyć:

osobiście

pocztą tradycyjną

elektronicznie przez ePUAP.

Po weryfikacji zgłoszenia w bazie danych NFZ, otrzymasz informację o Twoim aktualnym statusie ubezpieczenia zdrowotnego.

Sprawdź, jak skontaktujesz się ze swoim Oddziałem Wojewódzkim NFZ

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ

(NFZ)

error: Nie kopiuj!!!