Warmia i Mazury

Nowe „domy” dla bocianów

Bez nich nie wyobrażamy sobie wiosny, są symbolem szczęścia, stałym elementem polskich wsi, a charakterystyczny klekot potrafimy rozpoznać od dziecka. Bociany białe z Warmii i Mazur zyskały komfortowe lokale mieszkalne!

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, przed przyszłorocznym przylotem bocianów białych, przygotowała aż dwadzieścia dziewięć bezpiecznych stanowisk lęgowych. Ptaki będą mogły rozpocząć sezon lęgowy w nowych gniazdach na specjalnie przygotowanych platformach gniazdowych, osadzonych na wolno stojących słupach lub też na dachach.

Warmińsko-mazurska populacja bociana białego związana jest w znacznym stopniu z budynkami gospodarczymi. W związku z remontami tych budynków oraz zmianą pokryć dachowych, ogranicza się miejsca lęgowe tego gatunku. Ponadto każdego roku napływają zgłoszenia przypadków losowych takich jak: spadek gniazda w wyniku przeciążenia, czy też pękające mury budynków i uszkodzenia konstrukcji dachu spowodowane ciężarem bocianiego gniazda, co stwarza duże zagrożenie bezpieczeństwa. Dla zobrazowania tej sytuacji, warto przypomnieć, że według szacunków naukowców gniazda bocianów białych ważą średnio około 300 kg, bywają jednak takie, które ważą nawet 700 kg.

Aby z tych powodów nie doprowadzić do utraty stanowisk lęgowych, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie stworzyła alternatywne miejsca gniazdowania – słupy z platformami, wypełnionymi materiałem gniazdowym. Platformy osadzono także na dachach budynków mieszkalnych i gospodarczych. Dzięki temu ptaki będą mogły korzystać z bezpiecznych stanowisk lęgowych. Prace były prowadzone na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego i miały charakter interwencyjny – w pierwszej kolejności działania były realizowane w miejscach, w których istnieje pilna potrzeba przeniesienia dotychczasowego miejsca lęgowego lub utworzenie nowego.

Podobne działania będą kontynuowane w latach 2024-2025.

W Polsce bociany podlegają ochronie ścisłej i należą do gatunków wymagających ochrony czynnej. Pierwsze powracające z zimowisk osobniki mogą pojawiać się już pod koniec lutego, ale ich wczesnowiosenny przylot przypada najczęściej na drugą połowę marca i pierwszą połowę kwietnia. Samiec oznajmia zajęcie gniazda typowym dla bocianów klekotaniem. Dźwięk ten ma na celu zwabienie samicy, a klekot wydawany w duecie przez ptaki obu płci jest częścią rytuału godowego i ma odstraszać inne bociany, pojawiające się z zamiarem przejęcia gniazda.

Zadania zostały zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Poprawa warunków gniazdowania bociana białego w województwie warmińsko-mazurskim” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach projektu „Ochrona populacji bociana białego w województwie warmińsko-mazurskim”.

(RDOŚ Olsztyn/ fot.  RDOŚ w Olsztynie)

error: Nie kopiuj!!!