AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Nowy członek komisji mieszkaniowej

Radni Miejscy z Morąga zdecydowali o wyznaczeniu swojego przedstawiciela na członka Komisji Mieszkaniowej do wyrażania opinii w stosunku do osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego z zasobów gminnych.

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego i uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Morąg, Rada Miejska w Morągu do pracy w Komisji Mieszkaniowej wyznaczyła radnego Józefa Drosio.

– Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rada Miejska uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i najem socjalny lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej. Natomiast zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Morąg. Burmistrz Morąga powołuje Komisję Mieszkaniową liczącą od 3 do 5 członków osób, spośród radnych i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i określa regulamin jej działania. Zadaniem Komisji jest opiniowanie zweryfikowanych wstępnie przez Urząd Miejski wniosków, wskazując spośród osób ubiegających się o najem lokali te osoby, które z uwagi na niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, trudne warunki mieszkaniowe lub inne ważne względy społeczne powinny otrzymać lokal mieszkalny w pierwszej kolejności, dokonując w razie wątpliwości wizji lokalnej u wnioskodawców. Dotychczas w skład Komisji Mieszkaniowej wchodziło 5 członków: troje radnych i dwie pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z tym, że wygasł mandat Radnego Romana Kazimierczaka (zmarł) pozostało w niej tylko czterech członków. Z tego powodu wnioskuję o uzupełnienie składu Komisji o jednego członka spośród radnych Rady Miejskiej w Morągu – napisał w uzasadnieniu do uchwały Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!