Warmia i Mazury

Obchody Dnia Krajobrazu 2023 w plenerze

Pod hasłem „Doceń lokalność!” odbył się wyjątkowy spacer krajobrazowy w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w ramach tegorocznych obchodów Dnia Krajobrazu zorganizował spacer krajobrazowy, którego celem było zwrócenie uwagi na elementy krajobrazu kulturowego obecne w naszych najbliższych okolicach takie jak: chaty, kamienice, kościoły, zabytki techniki, kapliczki, czy zdobienia domów.

Z tej okazji spotkaliśmy się w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, gdzie przenieśliśmy się w czasie i przestrzeni na XIX-wieczną wieś w Prusach Wschodnich. Mieliśmy okazję zobaczyć dawne zabudowania wiejskie Warmii, Mazur i Powiśla, które pochodzą z różnych okresów i pełniły różne funkcje. Zobaczyliśmy obiekty mieszkalne, sakralne, gospodarcze i przemysłowe, ukazujące rozmaite style architektoniczne i techniki budowlane.

Spacer poprowadziła znakomita przewodniczka Pani Ewa Sączawa – pracownik Działu Promocyjno-Oświatowego Muzeum, która na przykładzie budynków zapoznała uczestników spaceru z charakterystycznymi cechami wspólnymi i odmiennością form budowlanych w poszczególnych regionach Warmii, Mazur i Powiśla. Opowiedziała o powszechnie stosowanych w regionie materiałach budowlanych, technikach łączenia konstrukcji drewnianych i detalach architektonicznych. Spacer urozmaicały ciekawe historie związane z praktykami życia codziennego dawnych mieszkańców regionu oraz ich wierzeniami, przesądami i zabobonami.

Dzień Krajobrazu (Międzynarodowy Dzień Krajobrazu) został ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jest obchodzony 20 października w rocznicę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Święto służy przede wszystkim refleksji nad kondycją miejsc, w których mieszkamy, uczymy się i pracujemy. Uświadamia potrzebę doceniania i ochrony otaczających nas przestrzeni. (RDOŚ Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!