AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Określili zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej

Rady Powiatu w Ostródzie przyjęła uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2021 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rada Powiatu określiła się zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2021 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podjął uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na 2021 rok na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządu powiatowego.

Propozycje kwot na zadania zostały określone po oszacowaniu ich pilności i ilości wniosków wpływających na poszczególne z nich.

Uchwała RP – określenie zadań w ramach PFRON

 

error: Nie kopiuj!!!