Warmia i Mazury

#PALENIE! Sprawdź czy jesteś zagrożony uzależnieniem!

Sprawdź czy jesteś zagrożony uzależnieniem! Wejdź i wypełnij naszą krótką ankietę a dowiesz się czy jesteś zagrożony uzależnieniem od nikotyny.

Link do ankiety

O programie

Projekt skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, ich rodziców oraz nauczycieli, mający na celu uświadomienie szkodliwości palenia wyrobów tytoniowych. Celem projektu jest pokazanie jak bardzo negatywny wpływ ma na zdrowie młodych ludzi. Głównym aspektem projektu są kursy e-learningowe dla obu grup wiekowych oraz ankieta o ograniczeniu palenia wśród dzieci i młodzieży. W kursach użyte zostały animacje, elementy interaktywne, grafiki oraz materiały tekstowe dotyczące problemu palenia papierosów wśród dzieci i młodzieży. Projekt „Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży” dofinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu pn. „Zdrowie”. Moduł Używanie substancji nikotynowych jest realizowany w Partnerstwie z partnerem norweskim – Norwegian Cancer Society, który przygotował i opracował raport o dot. identyfikacji i uzgadniania czynników, które przyczyniają się do rozpoczęcia używania tytoniu przez młodzież w Polsce oraz ustalenia w jaki sposób można zmienić kwestię dostępności tytoniu.

Więcej szczegółów:  https://www.gov.pl/web/ograniczaniepalenia?twclid=22z8bo3ox5sm6x3f859mhjuxna

(WSSE Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!