Warmia i Mazury

Poznaliśmy stypendystów marszałka na rok 2021

Stypendia artystycznie marszałka województwa warmińsko-mazurskiego mają na celu wspieranie rozwoju twórczego osób uzdolnionych artystycznie.

Stypendia artystyczne marszałka województwa warmińsko-mazurskiego przyznaje się w trybie konkursowym na określony projekt artystyczny w następujących dziedzinach: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami oraz twórczość ludowa.

Mają na celu wspieranie rozwoju twórczego osób uzdolnionych artystycznie. Tegoroczna kwota stypendium wynosi 6 tys. złotych. Stypendium jest wypłacane w miesięcznych ratach od kwietnia do września na określony w umowie projekt.

W ramach tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 76 wniosków o przyznanie stypendium artystycznego. Kapituła rozpatrująca i oceniająca wnioski o stypendia artystyczne Uchwałą  dnia 12 lutego 2021 roku zarekomendowała zarządowi województwa 14 osób do stypendiów artystycznych. Propozycja została zaakceptowana.

Stypendia artystyczne marszałka województwa przyznawane są na podstawie Uchwały nr XII/274/15 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 25 listopada 2015 r. oraz uchwały zmieniającej nr XXIX/653/17 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku,  w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu ustalania i trybu przyznawania stypendiów artystycznych marszałka województwa warmińsko-mazurskiego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

STYPENDYŚCI 2021:

Dziedzina sztuki: muzyka
1.    Katarzyna Hain –  „Warmia i Mazury zapisane w nutach”. Opracowanie materiału muzycznego z zespołem dziecięcym Mazur Kids, w oparciu o utwory muzyki ludowej oraz muzyki autorstwa artystów z regionu. Zaaranżowane utwory zostaną nagrane w studio i umieszczone na portalach społecznościowych. Wszystkim działaniom będzie towarzyszyć ich promocja w mediach społecznościowych, Radio Olsztyn i TVP Olsztyn.
2.    Zofia Sobocińska – Rozwój umiejętności przez udział w kursach muzycznych, wyjazdy na konkursy skrzypcowe oraz zakup smyczka.
3.    Krzysztof Baranowski – „LEModie- Stanisław Lem opowiedziany dźwiękiem”- skomponowanie i nagranie 6 autorskich kompozycji inspirowanych opowiadaniami S .Lema oraz zakup syntezatora analogowego i sprzętu.
4.    Rafał Krauze – Popularyzacja muzyki Feliksa Nowowiejskiego, a w szczególności jego wybranych Pieśni. Uczczenie pamięci kompozytora z Barczewa w 75 rocznicę jego śmierci. Nagranie i wydanie płyty z m.in. Pieśniami kompozytora w transkrypcji na puzon i fortepian. Rejestracja dodatkowo odbyłaby się w Sali Koncertowej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie im. Feliksa Nowowiejskiego.

Dziedzina sztuki: literatura
1.    Martyna Siudak – Cykl reportaży o Warmii i Mazurach, który zostanie opublikowany w mediach (regionalnych lub ponadregionalnych) lub wydany w zbiorze tekstów. Szukanie odpowiedzi, jak na Warmię i Mazury patrzą młodzi, czy utożsamiają się z tym terenem, czy robią coś, by pielęgnować jego tradycję, kulturę.

Dziedzina sztuki: twórczość ludowa
1.    Katarzyna Dobrzyn- Reaktywowanie na Mazurach twórczości ludowej w postaci tkactwa poprzez zaprojektowanie i utkanie kolekcji sześciu kilimów o wymiarach 80 x 80 cm, które przedstawiać będą wątki zaczerpnięte z polskich baśni. Kilimy zostaną utkane ręcznie tradycyjną metodą, ze szlachetnych naturalnych przędz wykorzystana na wątek wełna pochodzić będzie z recyklingu na poziomych ręcznych krosnach tkackich. Stworzenie dedykowanej projektowi strony internetowej przedstawiającej wykonane opis użytej techniki oraz inne informacje dotyczące tkactwa, interesujące współczesnego odbiorcę.

Dziedzina sztuki: sztuki wizualne
1.    Klaudia Paliwoda – Plenerowa wystawa wielkoformatowych fotografii o charakterze plenerowym. Sportretowanie charakterystycznych mieszkańców Pasymia w celu budowania tożsamości kulturowej miasteczka i świadomości wspólnoty u odbiorców,  poznawania siebie nawzajem i dołożenie tzw .”cegiełki” do budowania tożsamości kulturowej miasteczka Pasym.
2.    Zofia Anna Puszcz – Spotkania z cenionymi fotografami z terenów Warmii i Mazur oraz prezentacja ich dokonań przy pomocy video w przestrzeni online. Minimum 6 filmów video prezentowanych w przestrzeniach online, dokumentujących twórczość i technikę która posługują się jej twórcy. Filmy będą prezentowane w przestrzeni online. Dodatkowo wykonanie portretów twórców. Portrety fotografów razem z zdjęciami ich autorstwa zostaną zaprezentowane w Oranżerii Kultury w Lidzbarku Warmińskim.
3.    Mateusz Mirczyński – Stworzenie muralu na ścianie przedszkola ul Mazurska 13B, w połączeniu z serią warsztatów z dziećmi z przedszkola, które stworzą prototyp muralu, który ozdobi zaniedbaną ścianę przy placu zabaw.

Dziedzina sztuki: film
1.    Joanna Barchetto – Nagranie i zmontowanie 20 minutowego filmu o min sześciu artystach malarzach tworzących w regionie- opublikowany na portalach społecznościowych WARMINGU Wykonanie 6 portretów zapisanych negatywem. Efekt będzie można oglądać na wystawie online i offline w Galerii Kawkowo, które jest miejscem ekspozycji prac wielu artystów, malarzy tworzących w regionie. Promocja filmu i wystawy w mediach lokalnych: Melo Radio, Radio Olsztyn, Radio UWM FM.

Dziedzina sztuki: teatr
1.    Katarzyna Trzeszczkowska
2.    Agata Zielińska
3.    Michał Felczak
4.    Kamil Rodek
Realizacja spektaklu teatralnego „ Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku ” na podst. Tekstu D. Masłowskiej na deskach Teatru im. S. Jaracza oraz innych ośrodkach teatralnych w Polsce.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!