Warmia i Mazury

Spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W trybie online odbyło się pierwsze w 2021 roku plenarne posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

WRDS WM to organ reprezentujący stronę społeczną – pracodawców i pracowników oraz stronę rządową i samorządową regionu.

Podczas posiedzenia WRDS W-M podjęła m.in. decyzję o wystąpieniu do premiera RP z wnioskiem o zwiększenie środków UE planowanych dla naszego regionu na realizację programu operacyjnego w latach 2021-2027, których wysokość przedstawiona w konsultowanym właśnie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej „Projekcie Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce” jest o ok. 30% niższa w stosunku do aktualnej perspektywy 2014-2020.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego apeluje jednocześnie do różnych podmiotów publicznych, społecznych i gospodarczych, instytucji i organizacji Warmii i Mazur o wsparcie samorządu województwa w działaniach na rzecz uzyskania jak najkorzystniejszych dla rozwoju naszego regionu warunków wykorzystania środków UE oraz wysokości tych funduszy.

Potrzeby naszego województwa są ogromne i bez odpowiedniego wsparcia wciąż nie będziemy w stanie dogonić bogatszych regionów naszego kraju,  zwłaszcza, że w poprzednich okresach region w pełni wykorzystał środki z UE.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!