AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia programu rewitalizacji gminy

Radni Miejscy z Morąga zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Morąg na lata 2024-2030.

W związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29.09.2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg, Rada Miejska w Morągu przyjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Morąg na lata 2024 – 2030.

Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne. Tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oznacza konieczność opracowania gminnego programu rewitalizacji, który stanowi zasadniczy dokument programujący działania na terenie wskazanym do odnowy.  Uchwałą Rady Miejskiej w Morągu Nr LIII/684/23 z dnia 29.09.2023 r. wyznaczono na terenie gminy Morąg obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. W kolejnym etapie – zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o rewitalizacji – rada gminy, z własnej inicjatywy albo na wniosek burmistrza, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji, która uruchamia prace związane z jego opracowaniem – wyjaśnia Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

OBWIESZCZENIE o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Morąg na lata 2024-2030 (DOCX, 15.8 KiB)

(red.)

error: Nie kopiuj!!!