Warmia i Mazury

Raport z oceny obciążenia uczniów tornistrami w 2022

Uczniowie szkół podstawowych nadal noszą za ciężkie plecaki, choć jest lepiej niż w poprzednich latach. Najbardziej obciążone tornistry mają czwartoklasiści, najlżejsze ósmoklasiści. Uczniowie szkół miejskich dźwigają więcej ciężarów od rówieśników uczących się na wsiach, a zbyt ciężki tornister noszą dziewczęta niż chłopcy. Takie wnioski po przeprowadzonych badaniach podaje najnowszy raport przygotowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa warmińsko-mazurskiego.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego badaniami objęto po dwie szkoły podstawowe z każdego powiatu, co dało ogólną liczbę 38 szkół. Oceną objęto 7244 uczniów (3533 dziewczęta i 3711 chłopców) z 474 oddziałów. Spośród ocenionych uczniów 5648 uczęszczało do szkół miejskich, a 1596 pobierało naukę na wsi.

W trakcie bieżącej oceny za właściwy stosunek ciężaru plecaka do wagi jego użytkownika przyjęto wartość do 15%, choć metodyka przewidywała również rozpoznanie sytuacji w zakresie do 10%.

Po analizie danych przesłanych przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne przeprowadzające akcję stwierdzono, że:

 w szkołach podstawowych przeciążone plecaki miało 794 uczniów (11%). Pozostali uczniowie nosili plecaki ważące mniej niż 15% masy ich ciała;

największą grupą z przeładowanymi plecakami są czwartoklasiści (19,1%), zaś najlepiej w tej kategorii wypadli uczniowie klas ósmych, wśród których jedynie 3,8% nosiło zbyt ciężki tornister;

w miastach na 5648 zbadanych uczniów u 647 stwierdzono nadmierny ciężar plecaka (11,4%). Z kolei spośród 1596 uczniów wiejskich podstawówek, zbyt ciężkie plecaki miało 147 (9,2%). Większy odsetek uczniów noszących plecaki poniżej normy odnotowano
u uczniów miejskich szkół podstawowych;

zbyt ciężki plecak nosiły 442 dziewczęta (12,5% spośród ocenionych), a wśród chłopców grupa ta liczyła 352 osoby (9,5%).

Porównując dane z ocen przeprowadzonych w latach 2018 i 2022 wynika, że sytuacja
w zakresie obciążenia uczniów tornistrami polepszyła się.

– Pozwala to wysnuć wniosek, że działania podejmowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną na przestrzeni ostatnich kilku lat zaczynają przynosić pożądany efekt – komentuje wynik badań Jacek Szydłowski, kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Dodaje też, że – Działania te prowadzone są wielotorowo. Oprócz kontroli realizacji w szkołach wymogu dotyczącego konieczności zapewnienia miejsca do przechowywania części podręczników i przyborów szkolnych, w pierwszej kolejności wymienić należy wszelkie akcje informacyjne podejmowane w ostatnich latach, np. „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”. Kładziemy nacisk na kwestie związane z właściwym kompletowaniem wyprawki szkolnej oraz bieżącej kontroli zawartości plecaków w trakcie roku szkolnego. Realizujemy też we współpracy z mediami kampanie informacyjne, w których wiodącym tematem jest kwestia właściwego doboru plecaka szkolnego. Sami przekazujemy informacje, na przykład na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz w naszych mediach społecznościowych. Co roku, głównie pod koniec wakacji przypominamy rodzicom, opiekunom wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące plecaków. Staramy się różnymi sposobami podnosić świadomoścć rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół na temat negatywnych skutków noszenia zbyt ciężkich plecaków, ale przede wszystkim podpowiadamy, jak zmniejszyć ich wagę i jak dobierać tornistry, żeby dzieci mogły zachować właściwą postawę ciała.

Ocena obciążenia ciężaru plecaków szkolnych przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną w 2022 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego była piątą akcją tego typu.

Raport z oceny obciążenia uczniów tornistrami w 2022 r woj wm

(Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie)

error: Nie kopiuj!!!