Warmia i Mazury

Ruszyły prace na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy

Rozpoczęły się prace ziemne na budowie odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo – Wirwajdy. Wykonawca robót prowadzi obecnie odhumusowanie terenu w okolicy miejscowości Wirwajdy. Zgodnie z umową nowa droga powstanie w terminie 31 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych. 

Co zostanie zrobione w ramach kontraktu? 

Kontrakt o wartości 204 mln zł realizuje firma Budimex S.A. Zadaniem wykonawcy jest budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy o długości ok. 5 km.

W ramach zadania przewidziana jest budowa dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy. Ponadto przebudowane zostaną drogi poprzeczne innych kategorii kolidujące z drogą S5. Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym. Powstanie na niej węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt.

Optymalizacja rozwiązań przez wykonawcę  

Inwestycja jest realizowana w systemie „Projektuj i buduj”, gdyż wykonawca zadania ma możliwość optymalizacji rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym. Korzystając z tej możliwości, wykonawca planuje zmienić konstrukcję dwóch wiaduktów drogowych oraz dwóch przejść dla zwierząt dużych, bez zmiany ich lokalizacji.  W oparciu o decyzję ZRID, którą otrzymaliśmy w grudniu 2019 r. wykonawca rozpoczął już roboty ziemne.

Obecnie trwają prace związane z odhumusowaniem dróg serwisowych w rejonie przecięcia nowo projektowanej drogi S5 z drogą krajową nr 16 w miejscowości Wirwajdy. W dalszej kolejności odhumusowywane będą pozostałe drogi serwisowe oraz trasa główna. Na przełomie lipca i sierpnia planowane są przebudowy kolizji teletechnicznych i elektroenergetycznych w rejonie Wirwajd.

Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2020-2023.

Pierwszy krok do połączenia A1 z S7 

Budowa odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo – Wirwajdy jest kontynuacją obwodnicy Ostródy
w ciągu drogi krajowej nr 16, która docelowo stanie się częścią drogi ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz (A1) – Ostróda (S7). Stanowić będzie element ciągu dróg ekspresowych w północnej Polsce na linii wschód – zachód, na który złożą się: S10 Szczecin – Piła – Bydgoszcz, S5 Bydgoszcz – Grudziądz – Ostróda, S7 Ostróda – Olsztynek, S51 Olsztynek – Olsztyn, S16 Olsztyn – Ełk oraz S61 Ełk – Budzisko.

Opracowujemy studium korytarzowe 

13 października 2015 roku połączenie autostrady A1 z drogą ekspresową S7 wpisano w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Zanim przejdziemy do realizacji odcinka S5 pomiędzy drogami A1 i S7 (o długości około 85 km) należy przeprowadzić prace przygotowawcze.

Rozpoczęliśmy od studium korytarzowego, podstawowego dokumentu projektowego, kompleksowo przedstawiającego drogowe zamierzenie inwestycyjne. Prace są już na ukończeniu. Wykonane do tej pory wstępne analizy potwierdzają potrzebę przedłużenia ekspresowej „piątki”. Obszar objęty studium korytarzowym obejmuje teren trzech województw, 14 powiatów i 53 gmin o powierzchni przeszło 8 tys. km².

Opracowanie to, wzbogacone w początkowym etapie o studium sieci drogowej, umożliwi nie tylko określenie korytarzy dla potencjalnych przebiegów trasy i powiązań z siecią dróg publicznych, ale pozwoli przeprowadzić ich analizę i porównania. Taka analiza, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z obszarami o różnych funkcjach przestrzennych, w tym objętych ochroną (środowisko przyrodnicze, zabytki, struktura osiedleńcza, budowa geologiczna itp.), pozwoli na wybór najlepszych korytarzy drogowych, tj. najmniej konfliktowych i realnych pod względem ekonomicznym.

Inwestycja „Budowa obwodnicy Ostródy”, której częścią jest budowa drogi ekspresowej S5 Ornowo – Wirwajdy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 285 mln zł, a całkowita wartość projektu to 623 mln zł.

Kalendarium 

13 października 2015 r. – wpisanie w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych drogi S5 Ostróda (S7) – Nowe Marzy (A1) do wykazu autostrad i dróg ekspresowych,

13 października 2016 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej dla odcinka S5 Ornowo – Wirwajdy,

27 lutego 2017 r. – ogłoszenie przetargu na wykonanie koncepcji programowej oraz projektu

budowlanego i wykonawczego dla odcinka S5 Ornowo – Wirwajdy,

1 czerwca 2017 r. – podpisanie umowy na wykonanie koncepcji programowej oraz projektu

budowlanego i wykonawczego dla odcinka S5 Ornowo – Wirwajdy,

16 grudnia 2019 r. – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

28 kwietnia 2020 r.  – podpisanie umowy z wykonawcą,

2020 – 2023 – planowane lata realizacji.

(GDDKiA Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!